Zespół Muzyki Dawnej Senza Battuta powstał w 2015 roku. Była to wspólna inicjatywa pasjonatów muzyki dawnej, specjalizujących się w wykonawstwie historycznym muzyki dawnej na instrumentach z epoki. Zespół występuje zarówno kameralnie, jak i w poszerzonym składzie. Repertuar Senza Battuta obejmuje dzieła muzyki kameralnej i kantatowej z okresu baroku.

Dominik Mielko- klawesyn

prezes LAMD

 

Dominik Mielko studia licencjackie ukończył na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie klawesynu prof. Leszka Kędrackiego i klasie kameralistyki Władysława Kłosiewicza, studia magisterskie na Wydziale Artystycznym UMCS (w dwóch specjalnościach) w klasie dyrygowania prof. Urszuli Bobryk i w klasie organów prof. Gabrieli Klauzy. W roku 2010 uczestniczył w kursie pianistycznym Vladimira Ashkenaziego w Londynie. W latach 2010-13 studiował w Royal Northern College of Music w Manchesterze w klasie fortepianu Colina Stonea, w klasie klawesynu Juliana Perkinsa, Terenca Charlstona, będąc stypendystą tej uczelni.Od roku 2014 jest klawesynistą, pianistą i organistą Filharmonii Lubelskiej (w orkiestrze Symfonicznej Filharmonii oraz w zespole muzyki dawnej Konfraternia Caper Lublinensis), drugim dyrygentem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 2013), pianistą akompaniatorem w Instytucie Muzyki UMCS (od 2013). Aktywnie działa w Lubelskich stowarzyszeniach: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie (członek Rady Artystycznej, odznaczony srebrną odznaką PZChiO), Akademickie Stowarzyszenie Kulturalne im. dr. Hajnosa, Lubelska Akademia Muzyki Dawnej (współzałożyciel i prezes).W 2015 współzałożył zespół instrumentów dawnych Senza Batutta, z którym do dnia dzisiejszego odbył kilkanaście koncertów jako klawesynista, organista oraz dyrygent. Hobbystycznie zajmuje się hodowlą najstarszej polskiej odmiany owiec- wrzosówki.

Ewa Pukos- skrzypce barokowe

wiceprezes LAMD

Skrzypaczka, której pasją jest muzyka dawna. Grę na skrzypcach barokowych doskonaliła pod kierunkiem prof. Daniela Deutera. Przez wiele lat jej droga zawodowa związana była ze Szczecinem. Pełniła funkcję koncertmistrza Opery na Zamku i orkiestr kameralnych Academia oraz Camerata Nova. Była założycielką i prymariuszem Kwartetu smyczkowego Vigoroso. Pracowała także, jako muzyk w Orkiestrze Filharmonii Szczecińskiej. Jako solistka, kameralistka oraz muzyk orkiestrowy koncertowała w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, W. Brytania, Włochy, Hiszpania, Tajwan, Indie, USA). Z różnymi zespołami dokonała wielu nagrań płytowych( Opera na Zamku w Szczecinie, Preussisches Kammerorchester Prenzlau, Orkiestra “Academia”, Orkiestra Famd.pl), radiowych      (Polskie Radio, NDR) oraz telewizyjnych. Od września 2015 roku ponownie związana ze swoim rodzinnym miastem,Lublinem. Prowadzi działalność pedagogiczną jako nauczyciel w Szkole Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego i współpracuje z dziecięcym zespołem “ Scholares Minores pro Musica Antiqua” z Poniatowej. Jest skrzypaczką w zespole muzyki dawnej “ Konfraternia Caper Lublinensis” w Filharmonii Lubelskiej oraz współzałożycielem zespołu muzyki dawnej, “ Senza Battuta”. Stale współpracuje z Preussisches Kammerorchester Prenzlau ( Niemcy)      i orkiestrą FAMD.pl ze Szczecina, grającą na instrumentach historycznych.

Joanna Szafran- Biały- flety

sekretarz LAMD

Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (studia magisterskie) oraz flet traverso w Zakładzie Instrumentów Historycznych w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie Karoliny Zych (studia magisterskie i podyplomowe). Uczestniczyła w wielu kursach z zakresu wykonawstwa i interpretacji muzyki dawnej, m. in. Forum Muzyki Dawnej (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie – flet prosty w klasie Judith Pacquier), Letnie Kursy Metodyczne (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Zespół Szkół Muzycznych im, F. Chopina w Warszawie – Flet traverso w klasie Michaela Smidt-Casdorffa i flet prosty pod kierunkiem Petera Frankenberga) Zainteresowania muzyką dawną zrodziły się w dzieciństwie, podczas wieloletniego uczestnictwa w Zespole muzyki Dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua w Poniatowej, z którym współpracuje do dziś. Obecnie jest flecistką Zespołu Muzyki Dawnej w Filharmonii Lubelskiej Confraternia Caper Lublinensis W 2015 roku założyła zespół Muzyki Dawnej Senza Battuta, z którym jako flecistka odbyła kilkanaście koncertów. Pomysłodawca i współzałożycielka Stowarzyszenia Lubelska Akademia Muzyki Dawnej, w którym piastuje stanowisko sekretarza zarządu.

Piotr Młynarczyk - viola da gamba

Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Częstochowie w klasie wiolonczeli Siergieja Rysanova. W 2009 roku rozpoczął studia w klasie violi da gamba Kazimierza Pyzika w Akademii Muzycznej w Poznaniu, które kontynuował w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie violi da gamba Justyny Krusz. Poprzez uczestnictwo w kursach korzystał z wiedzy i doświadczenia w zakresie historycznego wykonawstwa takich pedagogów jak: Paolo Pandolfo, Guido Balestracci, Bruno Cocset, Mauro Valli, Alison McGillivray. Współpracował z zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej takimi jak: Capella Cracoviensis, Harmonia Sacra, Gambasada, Floripari, Senza Battuta, Gradus ad Parnassum oraz Konfraternia Caper Lublinensis. Jako pedagog współpracuje z zespołem Scholares Minores pro Musica Antiqua z Poniatowej.  Prywatnie jest miłośnikiem twórczości Stanisława Lema, entuzjastą magmy wulkanicznej, owadów, potworów, dziwactw i wszelkich osobliwości.

Ewa Lalka- sopran

Studiowała w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie oraz w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim, w klasie śpiewu Aleksandry Kucharskiej-Szefler i Ewy Marciniec oraz w klasie aktorstwa Grzegorza Chrapkiewicza (dyplom 2008). Występowała w rolach dramatycznych w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (Staroświecka komedia A. Arbuzowa, Piaskownica M. Walczaka).Uczestniczyła w Schleswig- Holstein Music Festival z Rolfem Beckiem i Enochem zu Guttenbergem oraz kursach wokalnych poświęconych głównie muzyce dawnej ( m.in. Wratislavia Cantans Festival, Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Lidzbarku Warmińskim). W roku 2006 zakwalifikowała się do finału Międzynarodowego Konkursu w Weronie na wykonanie partii z Orfeusza Monteverdiego.W ramach Programu Erasmus studiowała w klasie śpiewu wybitnego tenora Kaludi Kaludowa w Nov Bulgarski Universitet w Sofii (2007).W repertuarze posiada wiele pieśni renesansowych, arii barokowych oraz klasycznych jak też partii oratoryjno-kantatowych, m.in.: F. Couperin - Leçons de Ténèbres, M.A. Charpentier- Te Deum (H. 146), A. Vivaldi- Magnificat g minor (RV 611), A. Vivaldi- Gloria (RV 589), J.S.Bach- Magnificat D-dur (BWV 243), J.S.Bach- Matthäuspassion (BWV 244), G.F.Handel- Messiah (HWV 56), W.A.Mozart- Krönugsmesse (KV 317).Wykonuje również partie operowe: Susanny i Barbariny (Le nozze di Figaro, Mozart), Zerliny (Don Giovanni, Mozart), Poppei oraz Drusilli (L'incoronazione di Poppea, Monteverdi), Musica, Euridice, Ninfa (L'Orfeo, Monteverdi), Almireny (Rinaldo, Haendel), Mercedes (Carmen, Bizet), Frau Fluth (Wesołe kumoszki z Windsoru, Nicolai). Krąg jej zainteresowań obejmuje przede wszystkim muzykę dawną i współczesną. 

Przemysław Raczek- altówka barokowa

Przemysław Raczek urodził się w Bielsku-Białej, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie altówki mgr Witolda Szulakowskiego. Następnie studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył w 2005 r. w klasie altówki dr Michała Mickera Podczas studiów w 2004 r. przebywał na stypendium w Hochschule Für Musik w Dreźnie w klasie altówki prof. Uty Vincze oraz w klasie kameralistyki prof. Vladimira Bukáča. Obecnie jest zatrudniony w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie oraz w Szkole Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku. Jest również członkiem lubelskiego kwartetu smyczkowego Ambitus oraz Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie, z którymi regularnie występuje. W 2010 r. ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie altówki barokowej wykł. Zbigniewa Pilcha. W trakcie studiów doskonalił swoje umiejętności podczas warsztatów, które prowadziła Sirkka - Liisa Kaakinen. Pasjonuje się wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych, którą wykonywał z: Wrocławską Orkiestrą Barokową (pod dyr. m.in.: P. McCreesha, G. Antoniniego, Z. Pilcha, J. Thiela, A. Kosendiaka), Orkiestrą Festiwalową podczas Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy (pod dyr. S. - L. Kaakinen), zespołem Harmonologia pod dyr. J. T. Adamusa oraz zespołem Concerto Antemurale. Obecnie regularnie występuje z lubelskim zespołem muzyki dawnej Senza Battuta.
Copyright ©2017 Lamd.com.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone