I Warsztaty Wykonawstwa w Nurcie Historycznym

W dniach 1.04.2017- 10.06.2017 odbyły się pierwsze Warsztaty Wykonawstwa w Nurcie Historycznym organizowane przez Lubelską Akademię Muzyki Dawnej. Ich celem było przybliżanie lubelskiemu środowisku wiedzy z zakresu wykonawstwa historycznego.Uczniowie mogli pogłęciać wiedzę z zakresu gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, fletach, instrumentach klawiszowych, śpiewu, kameralistyki, gry zespołowej. 

W ramach projektu odbyła się konferencja naukowa Nurt historyczny i jego wpływ na nauczanie muzyki organizowana wraz z Wydziałem Artystycznym UMCS. Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.

Zapraszamy na kolejne edycje- szczegóły wkrótce!


Copyright ©2017 Lamd.com.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone